Lär dig Finska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor (Paperback)

Lär dig Finska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor By Pinhok Languages Cover Image
$12.99
Order now - Usually Ships in 1-5 Days

Description


Den h r boken inneh ller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de anv nds i dagligt tal. Ordboken f ljer 80/20-regeln vilket inneb r att du f rst l r dig viktiga ord och grundl ggande meningsbyggnad,'s att du kan g ra snabba framsteg och h ller motivationen uppe.

Vem b r k pa den h r boken?
Boken r till f r nyb rjare och personer med grundl ggande kunskaper i finska som r sj lvmotiverade och villiga att gna 15 till 20 minuter om dagen t att f rb ttra sitt ordf rr d. Boken har ett enkelt uppl gg tack vare att allt ov sentligt har skalats bort. Det inneb r att du kan gna all din energi t de delar som hj lper dig att g ra's stora framsteg som m jligt, p kortast m jliga tid. Om du kan t nka dig att l gga ner 20 minuter varje dag r den h r boken sannolikt den b sta investeringen du kan g ra om du r nyb rjare eller besitter grundl ggande finskakunskaper. Du kommer f rundras n r du m rker hur stora framsteg du gjort efter bara n gra veckors vning.

Vem b r inte k pa den h r boken?
Den h r boken r inte till f r dig som beh rskar finska p en avancerad niv . Om du redan har goda kunskaper i finska rekommenderar vi att du g r till v r webbplats och's ker efter v r finska ordbok som inneh ller fler ord och har grupperats efter mne. Den r perfekt f r dig som befinner dig p en avancerad niv och vill f rb ttra ditt ordf rr d inom vissa fackomr den.
Den h r boken rekommenderas inte heller f r dig som r ute efter en allt-i-ett-bok f r finskastudier som v gleder dig genom de olika steg som kr vs f r att l ra sig finska. Boken inneh ller endast ordlistor och vi f rv ntar oss att k paren l r sig's dant som grammatik och uttal via andra k llor eller spr kkurser. Den h r bokens styrka r koncentrationen p snabb inl rning av viktiga ord och fraser, p bekostnad av den information som m nga f rv ntar sig av en konventionell spr kl robok. Ha det i tanke n r du k per boken.

Hur anv nder jag boken?
Den h r boken r b st l mpad f r anv ndning varje dag och f r genomg ng av ett best mt antal sidor vid varje inl rningstillf lle. Boken r uppdelad i 50 ordlistor som uppmuntrar dig att g igenom boken stegvis. S g till exempel att du just nu repeterar ord 101 till 200. N r du k nner dig's ker p orden fr n 101 till 150 kan du b rja med ord 201 till 250, f r att n sta dag hoppa ver 101 till 150 och forts tta repetera ord och fraser fr n 151 till 250. P 's 's tt kan du g igenom boken steg f r steg, och dina spr kkunskaper kar f r varje sida du beh rskar.
Product Details
ISBN: 9781544792125
ISBN-10: 1544792123
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: March 20th, 2017
Pages: 86
Language: Swedish